امروز : شنبه پنجم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

شرایط ثبت نام خوابگاه شاهد در نیم سال دوم 93-92 : 1- زمان ثبت نام از تاریخ 92/11/12 لغایت 92/11/23 خواهد بود.
دوشنبه شانزدهم دی 1392 ساعت 9:29 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


شرایط ثبت نام خوابگاه شاهد در نیم سال دوم 93-92 :

1-     زمان ثبت نام از تاریخ 92/11/12 لغایت 92/11/23 خواهد بود.
2-     ثبت نام خوابگاه بر اساس لیست پیشنهادی هم اتاقی انجام خواهد شد.
3-    دانشجویان می توانند با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی (قسمت امور خوابگاهها بخش فرمهای خوابگاهی) یا مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاهها فرم معرفی به خوابگاه و فرم هم اتاقی دریافت کنند.
4-    اولویت ثبت نام و تخصیص اتاقها بر اساس اولویت زمانی تحویل لیست هم اتاقی به اداره خوابگاهها
می باشد. (افرادی که با لیست تکمیل شده مراجعه می کنند در انتخاب اتاق خود اولویت خواهند داشت)
5-    لیست های ناقص برای انتخاب اتاق بر اساس تعداد اعضای لیست با ثبت نام تکمیل شده در اولویت قرار خواهند گرفت . بدیهی است تکمیل ظرفیت اتاق بر عهده اداره امور خوابگاهها خواهد بود.
6-    اعضای لیست پس از واریز هزینه خوابگاه به اداره امور مالی مراجعه کرده تا فیش واریزی آنها تأیید شود . بدیهی است مبنای تکمیل بودن لیست از نظر اداره امور خوابگاهها به تایید همه اعضای لیست از سوی اداره امور مالی می باشد.
7-   دانشجویانی که مایل هستند بصورت فردی ثبت نام کنند می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه فرم ثبت نام فردی را تحویل بگیرند بدیهی است اسکان این دانشجویان و تخصیص اتاق بر عهده اداره امور خوابگاهها خواهد بود.
8-    هزینه اسکان در خوابگاه استیجاری شاهد برای دانشجویان روزانه مبلغ 3/500/000 ریال و برای دانشجویان شبانه 5/000/000 ریال می باشد که باید به شماره حساب 2178983501000نزد بانک ملی ایران به نام دانشگاه صنعتی قم واریز نمایند.
9-     دانشجویانی که متقاضی اسکان موقت در خوابگاه هستند نسبت به تکمیل فرم اسکان موقت و تحویل آن به اداره امور خوابگاهها اقدام نمایند.
10-  در صورت تکمیل ظرفیت خوابگاه و تأخیر در ثبت نام، اداره امور خوابگاهها هیچ مسئولیتی نسبت به اسکان دانشجویان نخواهد داشت.

 

اداره امور خوابگاههای برادران
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود