امروز : پنجشنبه دوم بهمن 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی

یکشنبه بیست و ششم آبان 1392 ساعت 1:55 ب ظ
دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 92/8/18 لغایت روز یکشنبه مورخ 92/8/26 به دفتر معاونت دانشجویی، سرکار خانم رضایی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن: 02536642073 تماس بگیرند

انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویی دانشگاه صنعتی قم

دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت نام از روز شنبه مورخ 92/8/18 لغایت روز یکشنبه مورخ 92/8/26 به دفتر معاونت دانشجویی، سرکار خانم رضایی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن: 02536642073 تماس بگیرند
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود