امروز : شنبه پنجم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان متقاضی استفاده از وام بیمه تکمیلی دانشجویان درصورتیکه شرایط اخذ وام دانشجویی را دارا بوده و دارای سند ضمانت دریافت وام می­باشند...
دوشنبه بیستم آبان 1392 ساعت 8:59 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


           اطلاعیه وام بیمه تکمیلی دانشجویی  (روزانه و نوبت دوم نیمسال اول 93-92) 

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان متقاضی استفاده از وام بیمه تکمیلی دانشجویان درصورتیکه شرایط اخذ وام دانشجویی را دارا بوده و دارای سند ضمانت دریافت وام می­باشند، جهت ثبت درخواست وام مذکور حداکثر تا تاریخ 92/8/27 به اموردانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.   
                                                                                                                       با تشکر- اموردانشجویی
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود