امروز : شنبه هشتم آذر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

بازدید کارشناس امور تغذیه از  دانشگاه اراک
شنبه چهاردهم تیر 1399 ساعت 9:57 ق ظ - توسط : امور فرهنگی


جناب آقای رضا زلفی گل، کارشاس امور تغذیه دانشگاه صنعتی قم از اداره تغذیه دانشگاه اراک بازدید نمودند.

در این راستا ایشان از تجهیزات آشپزخانه، سالن غذاخوری، سلف مکمل و آزاد و نیز سامانه تغذیه دانشگاه اراک دیدن کرده و با رییس اداره تغذیه آن مجموعه به بحث و تبادل نظر در خصوص انجام قرارداد قرارداد مناقصه با توجه به نامشخص بودن وضعیت آموزشی دانشگاه ها در سال آینده تحصیلی پرداخت.

 

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود