امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

در این کارگاه، استرس تعریف شد و راههای مقابله باآن بیان شد که شامل راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بودکه با رویکرد دانشجویی و همچنین مباحث پیشگیری از اعتیاد مطرح گردید
شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


روز دوم هفته خوابگاهی

در سال حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی

تشکیل کارگاه مهارتهای زندگی

با همکاری مشاوره دانشگاه

در این کارگاه، استرس تعریف شد و راههای مقابله باآن بیان شد که شامل راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بودکه با رویکرد دانشجویی و همچنین مباحث پیشگیری از اعتیاد مطرح گردید.در این کارگاه، راههای بالا بردن اعتماد به نفس در دانشجویان و روشهای انسانهای سخت کوش و خودکارآمدنیز آموزش داده شد.

این کارگاه مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت و قرار شد اینگونه کارگاهها در طول سال نیز برگزار شود

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود