امروز : یکشنبه سی ام شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور دانشجویی

پنجشنبه بیست و یکم خرداد 1394 ساعت 1:44 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


بــرنــامــه حـرکـت سـرویـس ها
در ایام امتحانات

میدان مطهری                                 خوابگاه پسران(شاهد)                     خوابگاه خواهران(مفید)

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

مقصد

مبدا

ساعت

دانشگاه

مفید

07:15

دانشگاه

شاهد

07:30

دانشگاه

مطهری

07:15

دانشگاه

مفید

09:45

دانشگاه

شاهد

10:00

دانشگاه

مطهری

09:45

شاهد

دانشگاه

10:15

شاهد

دانشگاه

10:15

مطهری

دانشگاه

10:15

مفید

دانشگاه

12:30

شاهد

دانشگاه

12:30

مطهری

دانشگاه

12:30

دانشگاه

مفید

13:15

دانشگاه

شاهد

13:15

دانشگاه

مطهری

13:15

مفید

دانشگاه

16:15

شاهد

دانشگاه

16:15

مطهری

دانشگاه

16:15

مفید

دانشگاه

16:45

شاهد

دانشگاه

16:45

مطهری

دانشگاه

16:45

مفید

دانشگاه

17:15

شاهد

دانشگاه

17:15

مطهری

دانشگاه

17:15

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود