امروز : یکشنبه بیست و هشتم دی 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور پژوهشی

شرکت دانشگاه صنعتی قم در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری وفن بازار جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از ریاست محترم دانشگاه

شنبه یازدهم دی 1395 ساعت 8:19 ق ظ
شرکت دانشگاه صنعتی قم در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری وفن بازار جمهوری اسلامی ایران و تجلیل از ریاست محترم دانشگاه