امروز : سه شنبه یازدهم آذر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور تربیت بدنی

بازدید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم
شنبه هجدهم آبان 1398 ساعت 4:16 ب ظ - توسط : اداره تربیت بدنی


در بازدید عالیترین مقام وزارت از اماکن ورزشی دانشگاه، دکتر رضایی نور رئیس محترم دانشگاه و آقای رضایی پویا رئیس اداره تربیت بدنی مشکلات، کمبودها و نیازهای ورزشی دانشگاه را مطرح نموده و برای تکمیل پروژه زمین چمن مصنوعی مساعدت ویژه وزیر محترم را خواستار شدند.