امروز : سه شنبه یازدهم آذر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور تربیت بدنی

برگزاری و اعلام نتایج انتخابات انجمن های ورزشی
جمعه هفدهم آبان 1398 ساعت 9:41 ق ظ - توسط : اداره تربیت بدنی


برگزاری و اعلام نتایج انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم:
انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم برای انتخاب 4 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل انجمن، طبق ضوابط اعلام شده در آئین نامه انجمن ورزشی دانشجویی، روز 13 آبان 1398 از ساعت 9 صبح الی 14 به صورت رأی‌گیری کاغذی در محوطه دانشگاه برگزار گردید.
این انتخابات با استقبال فراوان دانشجویان همراه شد که در پایان پس از شمارش آرا افراد ذیل به عنوان اعضای انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم و به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی:
1. مبینا اینانلو
2. علیرضا هوشمندی حیدرپور
3. نیما شرفی
4. سیدمحمدسعید حسینی
اعضای علی‌البدل:
1. علیرضا ضیاء آبادی
2. محمد میرزایی
اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم از کلیه دانشجویانی که در این انتخابات شرکت نمودند تقدیر و تشکر می نماید.