امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور تربیت بدنی

RSS
بازدید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری از اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم

در بازدید عالیترین مقام وزارت از اماکن ورزشی دانشگاه، دکتر رضایی نور رئیس محترم دانشگاه و آقای رضایی پویا رئیس اداره تربیت بدنی مشکلات، کمبودها و نیازهای ورزشی دانشگاه را مطرح نموده و برای تکمیل پروژه زمین چمن مصنوعی مساعدت ویژه وزیر محترم را خواستار شدند.


برگزاری و اعلام نتایج انتخابات انجمن های ورزشی
برگزاری و اعلام نتایج انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم:
انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم برای انتخاب 4 عضو اصلی و 2 عضو علی‌البدل انجمن، طبق ضوابط اعلام شده در آئین نامه انجمن ورزشی دانشجویی، روز 13 آبان 1398 از ساعت 9 صبح الی 14 به صورت رأی‌گیری کاغذی در محوطه دانشگاه برگزار گردید.
این انتخابات با استقبال فراوان دانشجویان همراه شد که در پایان پس از شمارش آرا افراد ذیل به عنوان اعضای انجمن های ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم و به مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضای اصلی:
1. مبینا اینانلو
2. علیرضا هوشمندی حیدرپور
3. نیما شرفی
4. سیدمحمدسعید حسینی
اعضای علی‌البدل:
1. علیرضا ضیاء آبادی
2. محمد میرزایی
اداره تربیت بدنی دانشگاه صنعتی قم از کلیه دانشجویانی که در این انتخابات شرکت نمودند تقدیر و تشکر می نماید.


ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود