امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور تربیت بدنی

RSS
اطلاعیه ورزشی هفته خوابگاه ها

اطلاعیه ورزشی * * * ****هفته خوابگاه ها*******اطلاعیه ورزشی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اداره تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقاتی را به شرح ذیل برگزار می نماید:

بخش پسران

ردیف

رشته

تعداد نفرات

زمان برگزاری

مکان برگزاری

1

شطرنج

به صورت انفرادی

94/1/29 لغایت 94/2/2
ساعت 20

خوابگاه برادران

2

تنیس روی میز

به صورت انفرادی

94/2/5 لغایت 94/2/9
ساعت 20

خوابگاه برادران

3

طناب کشی

هر تیم 6 نفر و مجموع وزن نفرات حداکثر 510 کیلوگرم

94/2/7 ساعت 20

خوابگاه برادران

4

فوتبال دستی

به صورت دو نفره

94/2/12لغایت 94/12/16 ساعت 20

خوابگاه برادران

5

دارت

به صورت انفرادی

94/2/14 ساعت 20

خوابگاه برادران

 

بخش دختران

ردیف

رشته

تعداد نفرات

زمان برگزاری

مکان برگزاری

1

شطرنج

به صورت انفرادی

94/1/29 لغایت 94/2/2
ساعت 20

خوابگاه خواهران

2

تنیس روی میز

به صورت انفرادی

94/2/5 لغایت 94/2/9
ساعت 20

خوابگاه خواهران

3

دارت

به صورت انفرادی

94/2/5 ساعت 20

خوابگاه خواهران

4

طناب زنی

به صورت انفرادی

94/2/6 ساعت 20

خوابگاه خواهران

5

پرتاب حلقه

به صورت انفرادی

94/2/7 ساعت 20

خوابگاه خواهران


* علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در مسابقات می توانند در بخش پسران به آقایان محمدرضا ملک نژاد، محمد مهدی تهمتن و فریدون غلامی منش و در بخش دختران به سرپرست خوابگاه خواهران مراجعه نمایند.

اطلاعیه ورزشی هفته خوابگاه ها

یکشنبه بیست و سوم فروردین 1394 ساعت 1:5 ب ظ
اطلاعیه ورزشی هفته خوابگاه ها

اطلاعیه ورزشی * * * ****هفته خوابگاه ها*******اطلاعیه ورزشی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اداره تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها مسابقاتی را به شرح ذیل برگزار می نماید:

بخش پسران

ردیف

رشته

تعداد نفرات

زمان برگزاری

مکان برگزاری

1

شطرنج

به صورت انفرادی

94/1/29 لغایت 94/2/2
ساعت 20

خوابگاه برادران

2

تنیس روی میز

به صورت انفرادی

94/2/5 لغایت 94/2/9
ساعت 20

خوابگاه برادران

3

طناب کشی

هر تیم 6 نفر و مجموع وزن نفرات حداکثر 510 کیلوگرم

94/2/7 ساعت 20

خوابگاه برادران

4

فوتبال دستی

به صورت دو نفره

94/2/12لغایت 94/12/16 ساعت 20

خوابگاه برادران

5

دارت

به صورت انفرادی

94/2/14 ساعت 20

خوابگاه برادران

 

بخش دختران

ردیف

رشته

تعداد نفرات

زمان برگزاری

مکان برگزاری

1

شطرنج

به صورت انفرادی

94/1/29 لغایت 94/2/2
ساعت 20

خوابگاه خواهران

2

تنیس روی میز

به صورت انفرادی

94/2/5 لغایت 94/2/9
ساعت 20

خوابگاه خواهران

3

دارت

به صورت انفرادی

94/2/5 ساعت 20

خوابگاه خواهران

4

طناب زنی

به صورت انفرادی

94/2/6 ساعت 20

خوابگاه خواهران

5

پرتاب حلقه

به صورت انفرادی

94/2/7 ساعت 20

خوابگاه خواهران


* علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در مسابقات می توانند در بخش پسران به آقایان محمدرضا ملک نژاد، محمد مهدی تهمتن و فریدون غلامی منش و در بخش دختران به سرپرست خوابگاه خواهران مراجعه نمایند.

اطلاعیه ورزشی هفته خوابگاه ها

یکشنبه بیست و سوم فروردین 1394 ساعت 12:57 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود