امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور تربیت بدنی

RSS
گزارش مسابقات دارت کارمندان
به نقل از روابط عمومی دانشگاه:همزمان با ماه مبارک رمضان به همت اداره تربیت بدنی، یک دوره مسابقه دارت با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی در بین کارمندان و اعضای محترم هیئت علمی برگزار گردید. این مسابقات در دو بخش برادران و خواهران در روز دوشنبه مورخ 93/4/16 برگزار گردید. دکتر کریمی مدیر تربیت بدنی دانشگاه هدف از برگزاری این مسابقه را تقویت روحیه نشاط و شادابی در بین کارمندان و اعضای محترم هیئت علمی بیان کردند. در این مسابقه، در بخش خواهران 12 نفر و در بخش برادران 31 نفر شرکت داشتند. در پایان در بخش خواهران، خانم ها دلاوری با 36 امتیاز، بهرامی با 35 امتیاز و دانشمندی با 32 امتیاز حائز مقام های اول تا سوم شدند. در بخش برادران آقایان مقدم با 45 امتیاز، دلیر با 44 امتیاز مقام های اول و دوم و آقایان نمازیان و بنده لو هر دو با 43 امتیاز مشترکاً حائز مقام سوم شدند. به کلیه شرکت کنندگان به رسم یادبود گواهی شرکت و به نفرات برگزیده جوائزی اهدا می گردد. از زحمات آقایان پایمزد و حمیدی کارشناسان تربیت بدنی در برگزاری این مسابقات تقدیر و تشکر می گردد.

گزارش مسابقات دارت کارمندان

شنبه بیست و یکم تیر 1393 ساعت 10:9 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود