امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
اخبار

اخبار


اخبار امور تربیت بدنی

RSS
بازدید دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از دانشگاه صنعتی قم
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز یک شنبه 93/10/21 از دانشگاه صنعتی قم بازدید به عمل آورد.
دکتر پورکیانی ضمن بازدید از اداره تربیت بدنی دانشگاه و سالن ورزشی کارگران که به صورت استیجاری در خدمت دانشگاه صنعتی قم می باشد،در جریان فعالیت های صورت گرفته در شش ماهه گذشته قرار گرفت .
طی برگزاری جلسه ای با حضور دکتر آخوندی سرپرست دانشگاه،دکتر پورکیانی و دکتر کریمی معاونت دانشجویی با توجه به کمبود فضای ورزشی و بودجه اختصاص یافته به ورزش مقرر گردید شورای ورزش دانشگاه با هدف برنامه ریزی راهبردی در امر ورزش و جذب بیشتر دانشجویان در این زمینه تشکیل گردد. همچنین اجرای پروژه های عمرانی از جمله زمین چمن مصنوعی در محوطه دانشگاه از جمله برنامه های آتی توسعه ورزش در این دانشگاه می باشد.
در پایان دکتر پورکیانی ضمن ابراز خرسندی از این بازدید افزود: با تعامل و حمایت هر چه بیشتر مسئولین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و مسئولین دانشگاه صنعتی قم با اختصاص بودجه بیشتر در سال آتی فعالیت ها و برنامه های ورزشی دانشگاه صنعتی قم ارتقا خواهد یافت .

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود