امروز : سه شنبه شانزدهم آذر 1400
اخبار

اخبار


اخبار شاخه دانشجویی IEEE

RSS
ثبت نام درکارگاه‌ها
"دانشجویان گرامی برای ثبت نام درکارگاه‌ها و برنامه‌ها به وب سایتwww.ieeequt.ir/faمراجعه فرمایید"

ثبت نام درکارگاه‌ها

یکشنبه بیست و دوم فروردین 1395 ساعت 1:8 ب ظ
جلسه اول دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار Maxwell برگزار شد
جلسه اول دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار Maxwell در سالن کنفرانس دانشکده جدید برگزار شد

جلسه اول دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار Maxwell برگزار شد

یکشنبه بیست و دوم فروردین 1395 ساعت 1:5 ب ظ
شاخه‌ دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌کند ؛ کارگاه آموزشی نرم‌افزار Eplan

برگزاری کارگاه آموزشی نرم‌افزار Eplan توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم

همراه با اعطای مدرک معتبر از طرف دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE

مدرس : آقای مهندس خرمی‌کیا

زمان: یکشنبه‌ها ساعت 13:30 الی 15:30

هزینه ثبت‌نام: اعضای شاخهIEEE  :45000تومان

دانشجویان دانشگاه صنعتی قم :55000تومان

جهت ثبت‌نام به سرکار خانم علیشاهی مراجعه فرمائید.
شاخه‌ دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌کند ؛ کارگاه مقدماتی نرم‌افزار Matlab

برگزاری کارگاه مقدماتی نرم‌افزار Matlab توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم

همراه با اعطای مدرک معتبر از طرف دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE

مدرس : جناب دکتر روزبه رجبی استادیار گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و قدرت

زمان: دوشنبه‌ها ساعت 13 الی 15

هزینه ثبت‌نام: اعضای شاخهi  40000  :IEEEتومان

دانشجویان دانشگاه صنعتی قم :50000تومان

جهت ثبت‌نام به سرکار خانم علیشاهی مراجعه فرمائید.

شاخه‌ دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم برگزار می‌کند ؛ دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار Maxwell

برگزاری دوره‌ی آموزشی نرم‌افزار Maxwell توسط شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی قم

20 ساعت آموزش همراه با اعطای مدرک معتبر از طرف دانشکده برق و کامپیوتر و شاخه دانشجویی IEEE

مدرسان : آقای مهندس صالحی و خانم مهندس بهروز

همچنین آشنایی مقدماتی و کاربرد نرم‌افزار با ارائه‌ی جناب دکتر سعید حسن زاده استادیار مهندسی برق و قدرت

زمان:دوشنبه‌ها ساعت 13:30 الی 15:30

هزینه ثبت‌نام: اعضای شاخهIEEE  :100000تومان

دانشجویان دانشگاه صنعتی قم :120000تومان

جهت ثبت‌نام به سرکار خانم علیشاهی مراجعه فرمائید.