امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانش آموختگان

مسابقه خاطره نویسی

چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1392 ساعت 1:41 ب ظ
با توجه به پایان یافتن دوران به یاد ماندنی تحصیل و نیز خاطراتی که در این دوران بوجود آمده است می توانید جهت شرکت در مسابقه خاطره نویسی تا روز دوشنبه مورخ 28 بهمن 92 خاطرات خود را به آدرس پستیfarhangi@qut.ac.ir دفتر امور فرهنگی ارسال کنید.
مسابقه خاطره نویسی
دانش آموخته گرامی:
با توجه به پایان یافتن دوران به یاد ماندنی تحصیل و نیز خاطراتی که در این دوران بوجود آمده است می توانید جهت شرکت در مسابقه خاطره نویسی تا روز دوشنبه مورخ  28 بهمن 92  خاطرات خود را به آدرس پستیalumni@qut.ac.ir دفتر امور فرهنگی ارسال کنید.
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود