امروز : پنجشنبه بیست و نهم مهر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده مهندسی مکانیک

RSS
تعیین گرایش دانشجویان کارشناسی فیزیک مهندسی ورودی 97
قابل توجه دانشجویان فیزیک مهندسی ورودی 97:

جهت تعیین گرایش از طریق فرم های درخواست/ سایر درخواست ها/ فرم درخواست تعیین گرایش تا روز یکشنبه مورخ 99/11/26 اقدام نمایید.

لازم به ذکر است در صورت عدم ارسال فرم مذکور از طریق پرتال، تعیین گرایش اجباری توسط گروه آموزشی انجام خواهد شد. ضمنا تاریخ فوق به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود