امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

انتخاب جناب آقای دکتر سید محمد دهقان به عنوان نوآور برتر استان قم در سال 1398

چهارشنبه بیستم آذر 1398 ساعت 10:29 ق ظهمزمان با آغاز هفته پژوهش و فناوری، جناب آقای دکتر سید محمد دهقان استادیار محترم گروه مهندسی برق قدرت به عنوان نوآور برتر سال 1398 انتخاب شدند.