امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

مقاله پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند دکتر روزبه رجبی، عنوان برتر نشست پردازش تصویر را به خود اختصاص داد.

دوشنبه دهم دی 1397 ساعت 9:12 ق ظمقاله خانم مهندس سارا خوش سخن فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی قم با راهنمایی آقای دکتر روزبه رجبی و مشاوره آقای دکتر هادی زیانی و با ارائه ی شفاهی آقای دکتر رجبی به عنوان مقاله برتر نشست پردازش تصویر در چهارمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند (ICSPIS 2018) برگزیده شد. این کنفرانس در روز پنجم دی ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.