امروز : یکشنبه بیست و هشتم شهریور 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

به مناسبت هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشکده برق و کامپیوتر تقدیر شد.

دوشنبه سوم دی 1397 ساعت 12:56 ق ظ
آقایان دکتر مجتبی حیدری، دکتر هادی زیانی و دکتر جواد شریفی به ترتیب پژوهشگران برتر دانشکده برق و کامپیوتر انتخاب شدند. همچنین در بخش پژوهش دانشجویی از آقای علیرضا محمودی فر تقدیر به عمل آمد.