امروز : سه شنبه ششم مهر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

انتصاب دکتر یاسر عطار ایزی به سمت مدیر گروه برق مخابرات و الکترونیک

شنبه یکم دی 1397 ساعت 9:18 ق ظطی حکمی از جانب ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رضایی نور، آقای دکتر یاسر عطار ایزی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک از تاریخ 97/10/01 به عنوان مدیر گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک منصوب شدند. در بخشی از این حکم آمده: انتظار می رود ضمن مراعات فضای انقلابی و دینی شهر مقدس قم، دانش، مهارت و توان مدیریتی خویش را برای تبدیل نمودن دانشگاه صنعتی قم به دانشگاهی پیشرو در علوم صنعتی و فنی به کار گیرید.