امروز : جمعه هفدهم آذر 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

RSS
برنامه حضوری دروس آزمایشگاهی و کارگاهی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در ترم 14001
برنامه حضوری آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ( ترم 14001)
ردیف نام درس گروه نام استاد روز اول (ساعت) روز دوم (ساعت)
1 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 12 الهام نیک نام چهارشنبه 9/10 (8 الی 12) چهارشنبه 9/17 ( 8 الی 12)
2 آز سیستم های کنترل خطی 11 نرگس سراج چهارشنبه 9/10 (8 الی 12) چهارشنبه 9/17 ( 8 الی 12)
3 آز سیستم دیجیتال 2 13 سیدرضا طباطبایی چهارشنبه 9/10 (13 الی 17) چهارشنبه 9/17 ( 13 الی 17)
4 آز الکترونیک 14 الهام نیک نام پنج شنبه 9/11 (8 الی 12) پنج شنبه 9/18 ( 8 الی 12)
5 آز الکترونیک 11 الهام نیک نام پنج شنبه 9/11 (13 الی 17) پنج شنبه 9/18 ( 13 الی 17)
6 آز سیستم های کنترل خطی 12 نرگس سراج یکشنبه 9/14 (13 الی 17) یکشنبه 9/21 ( 13 الی 17)
7 کارگاه برق  11 زهرا لباف چهار شنبه 9/17 (8 الی 12) چهار شنبه 9/24 ( 8 الی 12)
8 کارگاه برق  12 زهرا لباف چهار شنبه 9/17 (13 الی 17) چهار شنبه 9/24 ( 13 الی 17)
9 آز الکترونیک صنعتی 12 سیدرضا طباطبایی پنج شنبه 9/18 (8 الی 12) پنج شنبه 9/25 ( 8 الی 12)
10 آز ماشین الکتریکی1 12 سیدرضا طباطبایی پنج شنبه 9/18 (13 الی 17) پنج شنبه 9/25 ( 13 الی 17)
11 آز الکترونیک3 11 پریسا محمودی چهارشنبه 9/24 (8 الی 12) چهارشنبه 10/1 ( 8 الی 12)
12 آز مدارهای پالس و دیجیتال 11 پریسا محمودی چهارشنبه 9/24 (13 الی 17) چهارشنبه 10/1 ( 13 الی 17)
13 آز ماشین های الکتریکی1 11 حسین ابراهیمی چهارشنبه 9/24 (8 الی 12) دوشنبه 9/29 ( 8 الی 12)
14 آز ماشین های الکتریکی1 13 حسین ابراهیمی چهارشنبه 9/24 (13 الی 17) دوشنبه 9/29 ( 13 الی 17)
15 آز الکترونیک 12 الهام نیک نام پنج شنبه 9/25 (8 الی 12) پنج شنبه 10/2 ( 8 الی 12)
16 آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 11 الهام نیک نام پنج شنبه 9/25 (13 الی 17) پنج شنبه 10/2 ( 13 الی 17)
17 کارگاه برق (کامپیوتر) 11 علیرضا محمودی فرد  شنبه 9/27 (8 الی 12)  شنبه 10/4 ( 8 الی 12)
18 کارگاه برق (کامپیوتر) 13 علیرضا محمودی فرد  شنبه 9/27 (13 الی 17)  شنبه 10/4 ( 13 الی 17)
19 آز سیستم های کنترل خطی 13 نرگس سراج یکشنبه 9/28 (13 الی 17) یکشنبه 10/5 ( 13 الی 17)
20 آز ابزار دقیق 11 علیرضا محمودی فرد یکشنبه 9/28 (8 الی 12)  یکشنبه 9/28 ( 13 الی 17)
21 کارگاه برق (کامپیوتر) 12 زهرا لباف چهارشنبه 10/1 (8 الی 12) چهارشنبه 10/8 ( 8 الی 12)
22 کارگاه برق (کامپیوتر) 14 زهرا لباف چهارشنبه 10/1 (13 الی 17) چهارشنبه 10/8 ( 13 الی 17)
23 آز سیستم دیجیتال 2 12 محمدرضا فتح اللهی چهار شنبه 10/1 (8 الی 12) چهار شنبه 10/1 ( 13 الی 17)
24 آز ماشین های الکتریکی2 11 سیدرضا طباطبایی پنج شنبه 10/2 (8 الی 12)  پنج شنبه 10/9 ( 8 الی 12)
25 آز کنترل صنعتی 11 سیدرضا طباطبایی پنج شنبه 10/2 (13 الی 17)  پنج شنبه 10/9 ( 13 الی 17)
26 آز سیستم دیجیتال 1 14 زهرا لباف پنج شنبه 10/2 (13 الی 17) پنج شنبه 10/9 ( 13 الی 17)
27 آز الکترونیک صنعتی 11 حسین شجاعیان پنج شنبه 10/2 (13 الی 17) پنج شنبه 10/9 ( 13 الی 17)
28 آز مدارهای الکتریکی و الکترونیکی 12 پریسا محمودی چهار شنبه 10/8 (8 الی 12) چهار شنبه 10/15 ( 8 الی 12)
29 آز الکترونیک 13 پریسا محمودی چهارشنبه 10/8 (13 الی 17) چهارشنبه 10/15 ( 13 الی 17)
30 آز سیستم دیجیتال 1 11 الهام نیک نام چهار شنبه 10/8 (8 الی 12) چهار شنبه 10/15 ( 8 الی 12)
31 آز ریزموج و آنتن 11 محمدمهدی تسخیری چهار شنبه 10/8 (8 الی 12) چهار شنبه 10/15 ( 8 الی 12)
32 آز سیستم دیجیتال 1 12 الهام نیک نام پنج شنبه 10/9 (8 الی 12) سه شنبه 10/14 ( 8 الی 12)
33 کارگاه برق 14 علیرضا محمودی فرد یکشنبه 10/5 (8 الی 12) یکشنبه 10/12 ( 8 الی 12)
34 کارگاه برق 13 علیرضا محمودی فرد یکشنبه 10/5 (13 الی 17) یکشنبه 10/12 ( 13 الی 17)
35 آز پردازش سیگنال دیجیتال 11 روزبه رجبی یکشنبه 10/5 (8 الی 12) یکشنبه 10/12 ( 8 الی 12)
36 آز مدارهای مخابراتی 11 روزبه رجبی یکشنبه 10/5 (13 الی 17) یکشنبه 10/12 ( 13 الی 17)
37 آز ریزپردازنده 11 سیدرضا طباطبایی دوشنبه 10/6 (8 الی 12) دوشنبه 10/13 ( 8 الی 12)
38 آز ریزپردازنده 12 سیدرضا طباطبایی سه شنبه 10/7 (8 الی 12) سه شنبه 10/14 ( 8 الی 12)
39 آز سیستم دیجیتال 2 11 سیدرضا طباطبایی دوشنبه 10/6 (13 الی 17) دوشنبه 10/13 ( 13 الی 17)
40 آز مدارهای الکتریکی و اندازه گیری 13 علیرضا محمودی فرد  شنبه 10/11 (8 الی 12) دوشنبه 10/13 ( 8 الی 12)
41 کارگاه عمومی 11 محمدجواد عبدلی چهارشنبه 9/3  (13:30 الی 15:30) 9/17 , 9/24 , 10/1 در ساعت مقرر 
42 کارگاه عمومی 12 محمدجواد عبدلی چهارشنبه 9/3  (15:30 الی 17:30) 9/17 , 9/24 , 10/1 در ساعت مقرر 
43 کارگاه عمومی 13 محمدجواد عبدلی چهارشنبه 9/3  (17:30 الی 19:30) 9/17 , 9/24 , 10/1 در ساعت مقرر 
برنامه روزهای حضور دانشجویان کارشناسی ارشد از تاریخ 1400/09/01
ضمن آرزوی سلامتی برای همه دانشجویان عزیز،پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر لزوم از سرگیری آموزش حضوری دانشگاهها از ابتدای آذرماه، نحوه انجام مصوبه در جلسه شورای آموزشی و هیات رئیسه دانشگاه بررسی و موارد زیر به تصویب رسید که جهت اطلاع اعلام می گردد.

1- در مقطع کارشناسی ارشد، کلاسها یک روز در هفته بصورت حضوری برگزار می گردد. برنامه حضوری برای گرایش های مختلف بصورت جدول زیر می باشد.


رشته و گرایش روز حضور 
الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی  سه شنبه
کامپیوتر نرم افزار سه شنبه
مخابرات سیستم  دوشنبه
الکترونیک مدار مجتمع یکشنبه
مخابرات میدان یکشنبه
سیستم های قدرت سه شنبه
کنترل شنبه

2- برای سایر روزهای هفته کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد با توافق دانشجویان و استاد درس،امکان برگزاری حضوری کلاسها وجود دارد ولی الزامی نیست.
3- در مقطع کارشناسی،تمامی دروس کارگاه و آزمایشگاه بصورت حضوری فشرده طبق برنامه اعلامی دانشکده ها برگزار می گردد.
4- کلاسهای نظری مقطع کارشناسی با هماهنگی دانشجویان و استاد درس،امکان برگزاری حضوری را دارد ولی الزامی نمی باشد.
5- برگزاری تمامی امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  به صورت حضوری می باشد.

برنامه روزهای حضور دانشجویان کارشناسی ارشد از تاریخ 1400/09/01

سه شنبه بیست و پنجم آبان 1400 ساعت 9:18 ق ظ
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان
در این پژوهش که براساس داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس انجام پذیرفته است، دانشمندان را در ۲۲ حوزه موضوعی و ۱۷۶ رشته براساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی کرده است. همچنین شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی انتشار حداقل پنج مقاله بود که در مجموع تقریباً هشت میلیون دانشمند مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند که در لیست نهایی علاوه بر یک صد هزار نفر برتر، دو درصد برتر هر حوزه موضوعی نیز به فهرست نهایی اضافه شد. نتایج این رتبه بندی از طریق آدرس https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3 قابل مشاهده است.
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر این موفقیت را به جامعه دانشگاهی صنعتی قم به ویژه جناب آقای دکتر هادی زیانی تبریک عرض می نماید.
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود