امروز : یکشنبه دوم مهر 1402
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

RSS
انتصاب آقای دکتر هادی زیانی به سمت دبیر مجله علوم و تکنولوژی دانشگاه شیراز

  
طی حکمی از جانب رئیس محترم دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، جناب آقای دکتر هادی زیانی عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی برق مخابرات و الکترونیک به عنوان دبیر مجله علوم و تکنولوژی شاخه برق و کامپیوتر در گرایش مخابرات منصوب شدند.
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود