امروز : چهارشنبه بیست و هشتم مهر 1400
اخبار

اخبار


اخبار دانشکده برق و کامپیوتر

RSS
مهلت انتخاب استاد راهنمای پروژه
قابل توجه دانشجویان گرامی: مهلت انتخاب استاد راهنمای پروژه در ترم 981 تا تاریخ 98/08/05 می باشد. در صورت عدم انتخاب استاد راهنما، شورای آموزشی در مورد نمره پروژه تصمیم گیری خواهد کرد. 

مهلت انتخاب استاد راهنمای پروژه

چهارشنبه بیست و چهارم مهر 1398 ساعت 12:56 ق ظ