امروز : جمعه بیست و هشتم مرداد 1401
اخبار

اخبار


اخبار امور جذب

کلیه اعضای محترم هیأت علمی که اخیرا نسبت به به روز کردن مدارک موجود در پرونده جذب خود اقدام ننموده اند به دفتر جذب مراجعه فرمایند

شنبه سی ام آبان 1394 ساعت 2:32 ب ظ
مدارك لازم جهت تکمیل پرونده :
مدارك لازم جهت تکمیل پرونده :
3× 4 قطعه عکس پرسنلی 4
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی کارت ملی پشت و رو
کپی کارت پایان خدمت
کپی برابر اصل شده مدارك تحصیلی (کارشناسی-ارشد-دکتری) و ارزشیابی دائم مدارك تحصیلی اخذ شده از سایر
کشورها که توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ارزشیابی شده باشد.
مدارك ایثارگری
شناسنامه علمی (خلاصه)
شرح حال مختصری از دوران زندگی خود با تکیه بر جنبه های عقیدتی و علمی
اولین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی آزمایشی