امروز : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1398
اخبار

اخبار


اخبار ارتباط با صنعت

عقدتفاهم نامه همکاری
عقدتفاهم نامه همکاری با مهندس سید احمد بلندنظر کارآفرین برتر استان
سه شنبه دهم اردیبهشت 1398 ساعت 11:23 ق ظ - توسط : امور آموزشی


عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی قم با مجموعه مزرعه فدک قم
به منظور گسترش ، همفکری و همکاری های آموزشی - پژوهشی فیمابین و پیاده سازی طرح نوآورانه دکتر یاسر عطار ایزی از اساتید هیأت علمی دانشگاه صنعتی قم با عنوان «مدیریت هوشمند مزرعه و گلخانه» این تفاهم نامه با جناب آقای مهندس بلندنظر کارآفرین برتر استان منعقد گردید.
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir