امروز : پنجشنبه بیست و هفتم تیر 1398
اخبار

اخبار


اخبار ارتباط با صنعت

جلسه مدیر مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم با نماینده کانون پنتنت ایران
جلسه مدیر مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی قم با نماینده کانون پنتنت ایران..
دوشنبه دوازدهم آذر 1397 ساعت 5:12 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


این جلسه روز دوشنبه مورخ 97/9/12 با حضور مدیر محترم پژوهش دانشگاه، مدیر مرکز نوآوری دانشگاه، روسای محترم دانشکده های برق و کامپیوتر و فنی و مهندسی با نماینده محترم کانون پتنت ایران جهت زمینه سازی حمایت از ثبت اختراعات بین المللی اساتید و دانشجویان در سالن جلسات دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی قم برگزار شد.
آدرس:  قم – بلوار سردار شهید خدا کرم( جاده قدیم تهران) - صندوق پستی: 1519-37195
تلفن: 6641601-0251 - فاکس: 6641604 -0251
پست الکترونیک:: Info.admin@qut.ac.ir