امروز : دوشنبه سی و یکم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

یکشنبه یازدهم خرداد 1393 ساعت 4:34 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


1-با توجه به برگزاری امتحانات مطابق شماره صندلی، لازم است دانشجویان مطابق شماره صندلی های اعلام شده در محل مربوط به خود مستقر شوند.
2- همراه داشتن کارت دانشجویی جدید الزامی می باشد.
3- دانشجویانی که همزمان دو امتحان دارند، لازم است جهت هماهنگی نیم ساعت قبل از شروع امتحان به آقای جلودار مراجعه نمایند.
4- پیشنهاد می شود از آوردن تلفن همراه به دانشگاه در ایام امتحانات خودداری نمایید، زیرامشاهده تلفن همراه حتی به صورت خاموش در زمان برگزاری امتحان تخلف محسوب شده و مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد.در صورت نیاز به ساعت در زمان برگزاری امتحان، قبل از امتحان نسبت به تهیه یک دستگاه ساعت مچی اقدام نمائید.
5- همراه داشتن هر گونه جزوه، یادداشت، زیر دستی، ماشین حساب قابل برنامه ریزی، تلفن همراه، کاغذ، چک نویس و ... به جز موارد مشخص شده توسط استاد در برگه سؤال ممنوع می باشد و دانشجویان می توانند قبل از ورود به جلسه به امانتداری دانشگاه تحویل نمایند.
6- پاسخنامه بدون امضاء دانشجو، مهر امتحانات و امضاء مراقب بدون اعتبار می باشد، لذا دانشجویان دقت نمایند برگه پاسخنامه آن ها مهر و امضاء شود.
7- به همراه داشتن ماشین حساب شخصی برای هر دانشجو در زمان برگزاری امتحانات ضروری بوده و دانشجویان مجاز به استفاده از ماشین حساب دانشجویان دیگر نمی باشند.
8- دانشجویان گرامی می توانند شماره های صندلی خود را یک روز قبل از هر امتحان در قسمت اخبار آموزشی دانشگاه مشاهده نمایند.
9- تحت هیچ شرایطی دانشجویان اجازه بر هم زدن نظم جلسه (جابجایی صندلی ها و ...) را ندارند و در صورت مشاهده مطابق مقررات برخورد خواهد شد.
 
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود