امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته صنایع
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته صنایع
دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:54 ب ظ - توسط : مدیر پرتال


ورودی سال 1390

زمان ارائه درس یا پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

-

 

51

3

پایه

ریاضی1

1

ریاضی 1 یا همزمان

 

51

3

پایه

فیزیك 1

2

-

51

17

2

اصلی

نقشه کشی صنعتی

3

-

-

51

3

عمومی

فارسی عمومی

4


ورودی سال 1389

زمان ارائه درس یا

پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

اقتصاد عمومی 1

0

34

2

اصلی

اقتصاد عمومی2

1

-

0

51

3

اصلی

اصول حسابداری و هزینه یابی

2

ریاضی 2

0

51

3

اصلی

تئوری احتمالات و کاربرد آن

3

ریاضی 1

0

51

3

اصلی

جبر خطی

4

ریاضی 1

0

51

3

اصلی

استاتیک و مقاومت مصالح

5

-

0

51

3

اصلی

علم مواد

6


ورودی 1388

زمان ارائه درس یا

پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

روشهای تولید

0

51

3

اصلی

ارزیابی کار و زمان

1

آمار مهندسی

0

51

3

اصلی

کنترل کیفیت آماری

2

تحقیق در عملیات 1

0

51

3

اصلی

تحقیق در عملیات 2

3

حداقل 50 واحد

0

34

2

اصلی

اصول مدیریت و تئوری سازمان

4

فیزیک 2

0

51

3

اصلی

مبانی مهندسی برق

5

مبانی مهندسی برق

یا همزمان

34

0

1

اصلی

آز مبانی برق

6

اقتصاد عمومی 2

0

51

3

اصلی

اقتصاد مهندسی

7


ورودی 1387

زمان ارائه درس یا

پیش­نیاز

وضعیت درس

 

واحد

وضعیت درس

نام درس

ردیف

عملی

نظری

تحقیق در عملیات1

0

51

3

تخصصی

برنامه ریزی حمل و نقل

1

کنترل کیفیت آماری

روشهای تولید

0

51

3

اصلی

آز اندازه گیری دقیق

2

زبان خارجه عمومی

0

51

3

اصلی

زبان تخصصی

3

کنترل کیفیت آماری

0

34

2

اختیاری

مدیریت کیفیت جامع

4

برنامه نویسی کامپیوتر

0

51

3

تخصصی

کاربرد کامپیوتر

5

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود