امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

چهارشنبه بیست و چهارم دی 1399 ساعت 2:7 ب ظ
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت انتخاب واحد
شنبه99/11/1896و ماقبلکلیه مقاطع تحصیلیاز ساعت 9 صبح تا 23:30
یکشنبه99/11/1997
دوشنبه99/11/2098
سه شنبه99/11/2199
چهارشنبه99/11/22کلیه ورودی ها
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی1399-1400
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
یکشنبه99/12/1096و ماقبل کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 9 تا 23:30
دوشنبه99/12/1197
سه شنبه99/12/1298
چهارشنبه99/12/1399
برنامه زمان بندی حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
ایام هفتهتاریخسال وردیمقاطعساعت حذف و اضافه
شنبه1400/02/18تمامی ورودی ها کلیه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشداز ساعت 9 تا 23:30
یکشنبه1400/02/19تمامی ورودی ها 
دوشنبه1400/02/20تمامی ورودی ها 

شروع ترم 992 (شروع کلاس ها) : 99/11/25
پایان ترم 992 (پایان کلاس ها) : 1400/03/27
زمان انتخاب واحد ترم 992 : از 99/11/18  تا 99/11/22 
زمان حذف و اضافه ترم 992 :از 99/12/10 تا 99/12/13   
حذف اضطراری ترم 992:از 1400/02/18  تا  1400/02/20  
ارزشیابی ترم 992 :  از 1400/03/01  تا  1400/04/06     
برگزاری امتحانات پایان ترم 992 :  از 1400/03/31  تا  1400/04/13   

    

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود