امروز : شنبه بیست و هفتم شهریور 1400
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

اطلاعات تماس مدیران آموزش

شنبه یکم آذر 1399 ساعت 1:37 ب ظ
با توجه به محدودیت‌های جدید اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اطلاعات تماس مدیران بخش‌های مختلف مرتبط با آموزش به شرح زیر اعلام می‌گردد.

پست الکترونیکی

نام

سمت

ghanbari@qut.ac.ir

دکتر قنبری

معاون آموزشی و پژوهشی

solaimani@qut.ac.ir

دکتر سلیمانی

مدیر کل آموزشو تحصیلات تکمیلی

talebi@qut.ac.ir

دکتر طالبی

مدیر کل پژوهش

rasti@qut.ac.ir

دکترراستی

مدیر ارتباط با صنعتو کارآفرینی

academic@qut.ac.ir

آقای بیات

کارشناس آموزش کل

postgraduate@qut.ac.ir

خانم تیموری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

research@qut.ac.ir

آقای بیکایی

کارشناس پژوهش

industry@qut.ac.ir

آقای موسوی

کارشناس ارتباط با صنعت

khademzadeh@qut.ac.ir jkh.yeganeh@yahoo.com

دکتر خادم زاده

رییس دانشکده فنی و مهندسی

hasanzadeh@qut.ac.ir

دکتر حسن زاده

رییس دانشکده برق و کامپیوتر

fadee@qut.ac.ir

دکتر فدایی

رییس دانشکده مکانیک

mohajjel@qut.ac.ir

دکتر محجل

مدیر گروه کامپیوتر

hasanzadeh@qut.ac.ir

دکتر حسن زاده

مدیر گروه قدرت

sharifi@qut.ac.ir

دکتر شریفی

مدیر گروه کنترل

bekrani@qut.ac.ir

دکتر بکرانی

مدیر گروه مخابرات و الکترونیک

b.mohammadnezhad@gmail.com

دکتر محمد نژاد

مدیر گروه عمران

hajizadeh@qut.ac.ir F.Hajizadeh2216@gmail.com

دکتر حاجی زاده

مدیر گروه صنایع

khademzadeh@qut.ac.ir

دکتر خادم زاده

مدیر گروه پلیمر

sahebi@qut.ac.ir Mahdi.sahebi@yahoo.com

دکتر صاحبی

مدیر گروه مکانیک

ghalandari@qut.ac.ir

دکتر قلندری

مدیرگروه فیزیک مهندسی

meshkatalsadat.mh@qut.ac.ir

دکتر مشکوه السادات

مدیر گروه شیمی

aleomraninejad@qut.ac.ir

دکتر آل عمرانی نژاد

مدیر گروه ریاضی

m.mohammadi@qut.ac.ir

دکتر محمدی

مدیر گروه انرژی

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود