امروز : سه شنبه هفتم بهمن 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

اطلاعیه حذف تکدرس

چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 ساعت 0:0 ق ظ
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان حذف تک درس از تاریخ 92/2/22 لغایت 92/2/24 اعلام می گردد.

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند زمان حذف تک درس از تاریخ  92/2/22 لغایت 92/2/24 اعلام می گردد.

دانشجویان متقاضی می توانند در تاریخ فوق به اداره آموزش کل مراجعه و پس از تکمیل فرم مربوطه نسبت به حذف درس مورد نظر اقدام نمایند.

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود