امروز : شنبه بیست و نهم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

انتخاب واحد تاساعت 23:55 مورخه 91/11/11برای همه ی دانشجویان تمدید شد دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر و فنی مهندسی ورودی های 87و88 می توانند درس تنظیم خانواده را انتخاب نمایند.
چهارشنبه یازدهم بهمن 1391 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


قابل توجه کلیه دانشجویان

انتخاب واحد تاساعت 23:55  مورخه  91/11/11برای همه ی دانشجویان  تمدید شد

دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر و فنی مهندسی ورودی های 87و88 می توانند درس تنظیم خانواده را انتخاب نمایند.

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود