امروز : چهارشنبه دوم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

سه شنبه یکم دی 1394 ساعت 11:20 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


دانشجویان محترم از تاریخ 94/10/05 لغایت 94/10/17با مراجعه به پرتال دانشگاه، نسبت به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 اقدام نموده و پس از تکمیل فرم های مزبور و انقضای تاریخ مقرر، از تاریخ 94/10/15 الی 94/10/19، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه ی امتحان اقدام نمایند.
بدیهی است دریافت کارت ورود به جلسه‌ی امتحان منوط به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی می باشد وبا توجه به مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، دانشجویان فاقد کارت آزمون حق شرکت در جلسات امتحانی را نخواهند داشت.        

معاونت آموزشی دانشگاه، نظارت و سنجش دانشگاه

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود