امروز : دوشنبه سی ام فروردین 1400
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه امتحانی نیم سال اول سال 1391-1392

یکشنبه دهم دی 1391 ساعت 0:0 ق ظ
برنامه امتحانی نیم سال اول سال 1391-1392
ردیف تاریخ امتحان ساعت امتحان نام درس استاد گروه ارائه دهنده
1 91/10/16 9:00 ریاضی ۱ آقای مهندس آقایی علوم پایه
ریاضی ۱ آقای مهندس سید عبدالله بیکایی علوم پایه
ریاضی ۱ آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد علوم پایه
دینامیک آقای دکتر مهدی محسنی مهندسی مکانیک
شیمی فیزیک آقای دکتر وطن خواه مهندسی پلیمر
دینامیک آقای مهندس سعادت فر مهندسی مکانیک
ریاضی ۱ آقای دکتر بهمن خسروی علوم پایه
سازه های بتن ارمه۱ آقای مهندس روح اله بختیاری دوست مهندسی عمران
ارتعاشات مکانیکی آقای دکتر فدایی مهندسی مکانیک
13:00 مدارهای منطقی آقای مهندس محمد بهارلو مهندسی کامپیوتر
برنامه ریزی تولید آقای دکتر مهتدی مهندسی صنایع
ریاضی مهندسی خانم دکتر فرنام علوم پایه
‫راه آهن‬ آقای مهندس دهناد مهندسی عمران
15:30 کنترل کیفیت آماری آقای دکتر اشرفی مهندسی صنایع
تئوری احتمالات و کاربرد آن آقای مهندس آیت اللهی مهندسی صنایع
تئوری احتمالات و کاربرد آن آقای مهندس نجفی مهندسی صنایع
مقاومت مصالح۱ آقای مهندس هاشمی مهندسی عمران
ریاضی فیزک ۱ آقای دکتر لطیفی فیزیک مهندسی
کنترل کیفیت آماری آقای مهندس آیت اللهی مهندسی صنایع
اصول طراحی پایگاه داده ها خانم دکتر محبوبه شمسی مهندسی کامپیوتر
انتن خانم مهندس سیدرضایی مهندسی برق
2 91/10/17 9:00 اصول مهندسی زلزله آقای دکتر مرتضی جیریائی مهندسی عمران
ساختمان گسسته آقای مهندس محسن طاهری مهندسی کامپیوتر
13:00 بررسی سیستمهای قدرت۱ آقای دکتر سید محمد دهقان مهندسی برق
ریزپردازنده۱ آقای مهندس محمد بهارلو مهندسی کامپیوتر
اصول میکرو کامپیوتر ها آقای مهندس محمد بهارلو مهندسی برق
نقشه برداری ۱و عملیات آقای مهندس ولی مهندسی عمران
15:30 ریاضی۲ آقای دکتر بهمن خسروی علوم پایه
ریاضی۲ آقای مهندس سید عبدالله بیکایی علوم پایه
3 91/10/18 9:00 کامپیوتر ۱ آقای مهندس محسن طاهری فیزیک مهندسی
زبان ماشین و برنامه سازی سیستم آقای دکتر رسولی مهندسی کامپیوتر
مقاومت مصالح ۱ آقای دکتر جواد راستی مهندسی مکانیک
استاتیک و مقاومت مصالح آقای دکتر تقی زاده مهندسی صنایع
مقاومت مصالح ۱ آقای دکتر جعفر قنبری مهندسی مکانیک
برنامه نویسی کامپیوتر خانم مهندس فریدونی مهندسی برق
بارگذاری آقای دکتر بدرلو مهندسی عمران
13:00 اصول مدیریت و تئوری سازمان آقای مهندس حمید عبدالکریمی مهندسی صنایع
طراحی و پیاده سازی زبانها آقای دکتر رسولی مهندسی کامپیوتر
مقاومت مصالح ۲ آقای دکتر جواد راستی مهندسی مکانیک
زبان تخصصی آقای دکتر وطن خواه مهندسی عمران
15:30 محاسبات عددی آقای مهندس سید عبدالله بیکایی علوم پایه
کامپیوتر ۲ آقای دکتر لطیفی فیزیک مهندسی
طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت آقای مهندس مهدی شفیعی زاده مهندسی صنایع
4 91/10/19 9:00 زبان خارجه آقای دکتر پور قاسمیان عمومی
مکانیک سیالات ۲ خانم مهندس حاج علی گل مهندسی مکانیک
ماشینهای الکتریکی۲ آقای دکتر احسان نجفی مهندسی برق
مکانیک سیالات ۲ آقای دکتر مهدی محسنی مهندسی مکانیک
13:00 هیدرولوژی مهندسی خانم مهندس حسنی مهندسی عمران
اصول طراحی کامپایلر آقای دکتر رسولی مهندسی کامپیوتر
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات آقای مهندس نجفی مهندسی صنایع
15:30 زبان تخصصی آقای دکتر سید محمد دهقان مهندسی برق
معادلات دیفرانسیل آقای دکتر بهمن خسروی علوم پایه
معادلات دیفرانسیل آقای دکتر بهمن خسروی فیزیک مهندسی
معادلات دیفرانسیل آقای مهندس سید عبدالله بیکایی علوم پایه
5 91/10/20 9:00 امار و احتمال مهندسی آقای مهندس سید عبدالله بیکایی علوم پایه
برنامه نویسی کامپیوتر آقای دکتر اشرفی مهندسی صنایع
علم مواد آقای دکتر جواد راستی مهندسی مکانیک
جبرخطی آقای دکتر مهدی اردستانی علوم پایه
ریاضی مهندسی آقای دکتر سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد علوم پایه
مهندسی پی آقای دکتر مرتضی جیریائی مهندسی عمران
13:00 زبان تخصصی خانم دکتر محبوبه شمسی مهندسی کامپیوتر
برنامه ریزی حمل و نقل آقای دکتر محمدرضا مرجانی مهندسی صنایع
تکنولوژی بتن آقای مهندس سید مهدی روحانی مهندسی عمران
ابزار دقیق آقای دکتر مهدی اردستانی مهندسی برق
برنامه ریزی حمل و نقل آقای مهندس آیت اللهی مهندسی صنایع
15:30 انرژی و توسعه پایدار آقای دکتر وطن خواه مهندسی عمران
6 91/1021 9:00 مبانی مهندسی برق ۲ آقای مهندس عبداللهی مهندسی مکانیک
سازه های فولادی۱ آقای دکتر بدرلو مهندسی عمران
سیستم خبره آقای دکتر رسولی مهندسی کامپیوتر
مبانی مهندسی برق ۱ آقای مهندس عبداللهی مهندسی مکانیک
مکانیک سیالات آقای دکتر محمد رضا کلایی مهندسی پلیمر
مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی آقای مهندس محسن طاهری مهندسی کامپیوتر
13:00 اندیشه اسلامی۱ (مبدا و معاد) آقای امیدیان عمومی
اندیشه اسلامی۱ (مبدا و معاد) آقای مستشاری عمومی
رو سازی راه آقای مهندس حامدی مهندسی عمران
ذخیره و بازیابی اطلاعات خانم دکتر محبوبه شمسی مهندسی کامپیوتر
الکترومغناطیس آقای مهندس سعید زاهدی مهندسی برق
اندیشه اسلامی2 (نبوت و امامت) آقای مستشاری عمومی
15:30 انقلاب اسلامی ایران آقای محرم حقی عمومی
‫اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) آقای غلامعلی خلیلیان عمومی
‫اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم) آقای حجت الله اردشیری لردجانی عمومی
میدان و امواج آقای دکتر احمد سالارالهی مهندسی برق
7 91/10/24 9:00 ترمودینامیک ۱ آقای دکتر مهدی محسنی مهندسی مکانیک
فیزیک ۱ خانم دکتر لوایی فیزیک مهندسی
ترمودینامیک ۱ آقای مهندس صاحبی مهندسی مکانیک
ترمودینامیک مهندسی آقای مهندس صاحبی مهندسی پلیمر
فیزیک۱ خانم طیبه کریمی علوم پایه
طراحی اجزا ۱ آقای دکتر جعفر قنبری مهندسی مکانیک
تحلیل سازه ها ۲ آقای مهندس اخوات مهندسی عمران
طراحی اجزا ۱ آقای مهندس علی احمدی مهندسی مکانیک
تحلیل سازه ها ۲ آقای دکتر بدرلو مهندسی عمران
فیزیک۱ آقای مهندس حمیدرضا اسماعیلی علوم پایه
13:00 امار و احتمال مهندسی آقای مهندس فرمانی علوم پایه
مدیریت کیفیت و بهره وری آقای مهندس مهدی شفیعی زاده مهندسی صنایع
امار و احتمال مهندسی آقای دکتر هادی زیانی علوم پایه
‫مهندسی آب و فاضلاب و پروژه‬ آقای دکتر عبدالرضا کریمی مهندسی عمران
ساختمان داده ها آقای مهندس وهاب صمدی مهندسی کامپیوتر
15:30 مکانیک تحلیلی ۱ آقای دکتر لطیفی فیزیک مهندسی
دینامیک آقای مهندس معلمی مهندسی عمران
دینامیک آقای مهندس اخوات مهندسی عمران
شیوه ارائه مطالب علمی وفنی آقای مهندس محسن طاهری مهندسی کامپیوتر
مدارهای مخابراتی آقای دکتر هادی زیانی مهندسی برق
جبر خطی آقای مهندس فرمانی علوم پایه
هوش مصنوعی آقای دکتر رسولی مهندسی کامپیوتر
مخابرات۱ آقای دکتر هادی زیانی مهندسی برق
8 91/1025 9:00 مقاومت مصالح ۲ آقای مهندس هاشمی مهندسی عمران
الکترونیک۲ آقای دکتر احسان نجفی مهندسی برق
ارزیابی کارو زمان آقای دکتر مهتدی مهندسی صنایع
برنامه سازی پیشرفته آقای مهندس محسن طاهری مهندسی کامپیوتر
13:00 طراحی الگوریتم آقای دکتر رسولی مهندسی کامپیوتر
15:30 فیزیک۲ آقای مهندس سعید زاهدی علوم پایه
9 91/10/26 9:00 برنامه نویسی کامپیوتر آقای مهندس غلامرضا سلیمانی مهندسی مکانیک
مصالح ساختمان آقای مهندس هاشمی مهندسی عمران
فارسی عمومی آقای دکتر مجید منصوری عمومی
شیمی عمومی آقای دکتر عباس ملاتقی مهندسی پلیمر
13:00 مدارهای الکتریکی۱ خانم مهندس نسرین کلامیان مهندسی کامپیوتر
مدارهای الکتریکی1 خانم مهندس نسرین کلامیان مهندسی برق
مدارهای الکتریکی1 آقای دکتر شهرام نصرتی مهندسی کامپیوتر
مدارهای الکتریکی۱ آقای دکتر شهرام نصرتی مهندسی برق
مدارهای الکتریکی 1 آقای دکتر محمدرضا داوودی مهندسی برق
مدارهای الکتریکی ۱ آقای دکتر محمدرضا داوودی مهندسی کامپیوتر
راه سازی آقای مهندس حامدی مهندسی عمران
مدارهای الکتریکی 1 آقای دکتر احسان نجفی مهندسی کامپیوتر
مدارهای الکتریکی ۱ آقای دکتر احسان نجفی مهندسی برق
علم مواد آقای دکتر جواد راستی مهندسی صنایع
سیستمهای کنترل خطی آقای دکتر مهدی اردستانی مهندسی برق
15:30 کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران آقای دکتر بدرلو مهندسی عمران
شبکه های کامپیوتری آقای مهندس محمد بهارلو مهندسی برق
شبکه های کامپیوتری آقای مهندس محمد بهارلو مهندسی کامپیوتر
10 91/10/27 9:00 استاتیک آقای دکتر تقی زاده مهندسی مکانیک
گرافیک کامپیوتری خانم دکتر محبوبه شمسی مهندسی کامپیوتر
تحقیق در عملیات۲ آقای دکتر محمدرضا مرجانی مهندسی صنایع
13:00 مدیریت مالی آقای مهندس حمید عبدالکریمی مهندسی صنایع
شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون خانم دکتر مونا طاهری مهندسی پلیمر
‫آلودگی هوا و روشهای کنترل‬ آقای دکتر عبدالرضا کریمی مهندسی عمران
15:30 اصول حسابداری و هزینه یابی آقای مهندس علیرضا نیک پور مهندسی صنایع
معماری کامپیوتر آقای مهندس وهاب صمدی مهندسی کامپیوتر
مکانیک خاک 1 آقای دکتر مرتضی جیریائی مهندسی عمران
فیزیک مدرن خانم دکتر لوایی فیزیک مهندسی
11 91/10/28 9:00 ماشین الکتریکی۱ آقای مهندس عرب بافرانی مهندسی برق
مکانیک سیالات ۱ آقای محمدی مهندسی مکانیک
سیگنال و سیستم آقای دکتر جواد شریفی مهندسی کامپیوتر
سازه های بتن ارمه ۲ آقای مهندس کریمی مهندسی عمران
ترمودینامیک ۲ خانم مهندس حاج علی گل مهندسی مکانیک
ترمودینامیک ۲ آقای مهندس صاحبی مهندسی مکانیک
13:00 ‫تاریخ تحلیلی صدر اسلام آقای مرتضی حسنی نسب عمومی
‫تاریخ تحلیلی صدر اسلام آقای غلامعلی خلیلیان عمومی
‫اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب‬ آقای دکتر عبدالرضا کریمی مهندسی عمران
‫تاریخ تحلیلی صدر اسلام آقای محمود رمضانی عمومی
محاسبات عددی خانم دکتر فرنام علوم پایه
روشهای محاسبات عددی خانم دکتر فرنام مهندسی کامپیوتر
روشهای محاسبات عددی آقای دکتر بهمن خسروی مهندسی کامپیوتر
محاسبات عددی آقای دکتر بهمن خسروی علوم پایه
15:30 تفسیر موضوعی نهج البلاغه آقای محمود اشراقی عمومی
تفسیر موضوعی قران کریم آقای محمود اشراقی عمومی
12 91/10/30 9:00 ‫اصول مهندسی ترافیک‬ آقای مهندس دهناد مهندسی عمران
دینامیک ماشین آقای دکتر فدایی مهندسی مکانیک
شیمی ۱ آقای دکتر عباس ملاتقی فیزیک مهندسی
شیمی آلی ۱ خانم دکتر مونا طاهری مهندسی پلیمر
زمین شناسی مهندسی آقای دکتر ندری مهندسی عمران
شیمی عمومی خانم دکتر ربیعی علوم پایه
اقتصاد عمومی ۱ آقای مهندس مهدی شفیعی زاده مهندسی صنایع
13:00 مهندسی نرم افزار۱ خانم دکتر محبوبه شمسی مهندسی کامپیوتر
طراحی ایجاد صنایع آقای دکتر مهتدی مهندسی صنایع
طراحی معماری و شهرسازی خانم مهندس کوچک خان مهندسی عمران
استاتیک و مقاومت مصالح آقای دکتر محسن محمدی مهندسی پلیمر
تجزیه و تحلیل سیستم ها آقای دکتر جواد شریفی مهندسی برق
15:30 ترمودینامیک آقای مهندس رضا امینی مهندسی برق
فیزیک مدرن آقای دکتر احمد سالارالهی مهندسی برق
ترمودینامیک خانم دکتر لوایی فیزیک مهندسی
هیدرولیک خانم مهندس حسنی مهندسی عمران
مبانی مهندسی برق آقای دکتر احسان نجفی مهندسی صنایع
مبانی مهندسی برق آقای مهندس عرب بافرانی مهندسی صنایع

 

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود