امروز : دوشنبه سی ام فروردین 1400
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

تذکرات مهم جهت برگزاری امتحانات

سه شنبه پنجم دی 1391 ساعت 0:0 ق ظ
1 - با توجه به برگزاری امتحانات بر اساس شماره صندلی، لازم است دانشجویان مطابق شماره صندلی های اعلام شده در محل مربوط به خود مستقر شوند.

تذکرات مهم جهت برگزاری امتحانات

1 - با توجه به برگزاری امتحانات بر اساس شماره صندلی، لازم است دانشجویان مطابق شماره صندلی های اعلام شده در محل مربوط به خود مستقر شوند.                                                                                             

2- همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت ملی و کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.( کارت ورود به جلسه از طریق پرتال قابل پرینت می باشد.)          

3- دانشجویانی که هم زمان باید در دو امتحان حاضر گردند، لازم است جهت هماهنگی نیم ساعت قبل از شروع امتحان به مسئول امتحانات مراجعه نمایید.                                                                                       

4- از آوردن تلفن همراه درجلسه امتحانات خوداری نمایید زیرا مشاهده تلفن همراه حتی به صورت خاموش درزمان برگزاری امتحان نیز تخلف محسوب شده و مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد. (درصورت نیاز ازساعت مچی استفاده نمایید.)  

 5- همراه داشتن هرگونه جزوه، یاداشت، زیردستی، ماشین حساب قابل برنامه ریزی، تلفن همراه، کاغذ، چرک نویس و ... (به جز موارد مشخص شده توسط استاد مربوطه در برگه سوال) ممنوع می باشد و دانشجویان می توانند قبل از ورود به جلسه به بخش امانات امتحانات تحویل نمایند.                                     

6- پاسخنامه بدون امضای دانشجو، مهر امتحانات و امضای مراقبین بدون اعتبار می باشد، بنابر این دانشجویان دقت نمایند برگه پاسخنامه آن ها مهر و امضاء شود.                                                                    

7- به همراه داشتن ماشین حساب در صورت نیاز برای هر دانشجو در زمان برگزاری امتحانات ضروری بوده و دانشجویان مجاز به جا به جا کردن ماشین حساب درزمان امتحان نمی باشند.                                                                      

8- دانشجویان گرامی می توانند شماره های صندلی خود را یک روز قبل از هر امتحان در قسمت اخبارآموزشی دانشگاه مشاهده نمایند.                                                                                                          

9- تحت هیچ شرایطی دانشجویان اجازه برهم زدن نظم جلسه (جا به جایی صندلی ها و...) را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.                                                                           

                                                                                                                                                       اداره آموزش

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود