امروز : جمعه چهارم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه ترم تابستان 1390 دانشگاه صنعتی قم
برنامه ترم تابستان 1390 دانشگاه صنعتی قم
سه شنبه بیست و یکم تیر 1390 ساعت 3:24 ب ظ - توسط : مدیر پرتال
16- 18 14 - 16 10 – 12 8 - 10  
                ساعات
ایام
 
 
 
 
 
آز فیزیک 1- برادران(گروه 1)
 
 
ریاضی 1
معادلات دیفرانسیل(گروه 1)
فیزیک 2
 
آز فیزیک 1- برادران(گروه1)
 
 
ریاضی 1
معادلات دیفرانسیل(گروه 1)
فیزیک 2
آز فیزیک 1- خواهران
آز فیزیک2-برادران(گروه 1)
 
ریاضی 1
معادلات دیفرانسیل(گروه 1)
فیزیک 2
آز فیزیک 1- خواهران
آز فیزیک2-برادران(گروه 1)
 
 
سه شنبه
 
انقلاب اسلامی
اخلاق اسلامی
جمعیت و تنئظیم خانواده- برادران
تربیت بدنی 2- برادران
 
 
انقلاب اسلامی
اخلاق اسلامی
جمعیت و تنئظیم خانواده- برادران
تربیت بدنی 2- برادران
 
 
 
 
                اندیشه 2
تربیت بدنی1- خواهران
 
 
 
 
اندیشه 2
تربیت بدنی1- خواهران
 
 
 
 
آز فیزیک 1-برادران(گروه3)
 
 
 
ریاضی 2
محاسبات عددی
آز فیزیک 1-برادران(گروه3)
 
ریاضی 2
محاسبات عددی
آز فیزیک 1-برادران(گروه2)
آز فیزیك 2- برادران(گروه2)
 
ریاضی 2
محاسبات عددی
آز فیزیک 1-برادران(گروه2)
آز فیزیك 2- برادران(گروه2)
 
چهار شنبه
           تاریخ اسلام
متون اسلام
تربیت بدنی 1-برادران(گروه2)
 
تاریخ اسلام
متون اسلام
تربیت بدنی 1-برادران(گروه2)
 
 
اندیشه 1
تربیت بدنی 1-برادران(گروه1)
 
 
اندیشه 1
تربیت بدنی 1-برادران(گروه1)
 
  معادلات دیفرانسیل(گروه 2) معادلات دیفرانسیل(گروه 2) معادلات دیفرانسیل(گروه 2)  
 
 
 
پنجشنبه
 
 
تربیت بدنی1-برادران(گروه4)
تربیت بدنی1-برادران(گروه4) تربیت بدنی1-برادران(گروه3) تربیت بدنی1-برادران(گروه3)
یاد اوری : شروع کلاس ها در  ترم تابستان  21/4/90  می باشد
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود