امروز : سه شنبه هفتم بهمن 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی قم در مسابقات بدمینتون

دوشنبه شانزدهم خرداد 1390 ساعت 3:25 ب ظ
قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی قم در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاههای منطقه 3 کشور
قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی قم در مسابقات بدمینتون
قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه صنعتی قم در مسابقات بدمینتون دختران دانشگاههای منطقه 3 کشور
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود