امروز : دوشنبه بیست و نهم دی 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

شماره صندلیهای حوزه های امتحانی

یکشنبه بیست و چهارم خرداد 1394 ساعت 8:10 ق ظ

شماره صندلی

مکان امتحان

700-733، 205 -138 ،  1-84

آمفی تئاتر

700-733

راهرو کنار آمفی تئاتر(دانشجویان ارشد)

85-137 ،206-250

نمازخانه برادران

251-270،  333-352

کلاس 101

271-292 ،  353-368

کلاس 103

293-313 ، 369-388

کلاس 104

402-389 و 332-314

کلاس105

507-496 و 403-414

کلاس411

518-508 و 415-427

کلاس 412

529-519 و 438-428

کلاس421

540-530 و 450-439

کلاس 422

550-541 و 461-451

کلاس 423

561-551 و 473-462

کلاس 424

572-562 و 485-474

کلاس 425

583-573 و 495-486

کلاس426

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود