امروز : دوشنبه بیست و نهم دی 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

قابل توجه کلیه دانشجویان شبانه

جمعه هفدهم شهریور 1391 ساعت 0:0 ق ظ
قابل توجه کلیه دانشجویان شبانه

کلیه دانشجویان شبانه ملزم به تسویه حساب نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 تا تاریخ 91/7/7 می باشند لازم به ذکر است که واحدهای اخذ شده پس ازتسویه حساب نهایی می گردد.

(ارسال فیش واریزی به شماره فکس 6641604-0251 در ضمن، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، مربوط به امور مالی بابت شهریه، بر روی فیش قید شود.)

   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود