امروز : دوشنبه سی ام فروردین 1400
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

تذکرات مهم جهت برگزاری امتحانات

سه شنبه شانزدهم دی 1393 ساعت 12:40 ق ظ
1 - با توجه به برگزاری امتحانات بر اساس شماره صندلی، لازم است دانشجویان مطابق شماره صندلی های اعلام شده در محل مربوط به خود مستقر شوند.                                                                                              
2- همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.( کارت ورود به جلسه از طریق پرتال قابل پرینت می باشد.)          
3- دانشجویانی که هم زمان باید در دو امتحان حاضر گردند، لازم است جهت هماهنگی نیم ساعت قبل از شروع امتحان به مسئول امتحانات مراجعه نمایند. (آقای مهندس جلودار)                                                                                       
4- از آوردن تلفن همراه درجلسه امتحان خوداری نمایید زیرا مشاهده تلفن همراه حتی به صورت خاموش در زمان برگزاری امتحان نیز تخلف محسوب شده و مطابق آیین نامه برخورد خواهد شد. (درصورت نیاز از ساعت مچی استفاده نمایید.)         
 5- همراه داشتن هرگونه جزوه، یاداشت، زیردستی، ماشین حساب قابل برنامه ریزی، تلفن همراه، کاغذ، چرک نویس و ... (به جز موارد مشخص شده توسط استاد مربوطه در برگه سوال) ممنوع می باشد و دانشجویان می توانند قبل از ورود به جلسه به بخش امانات امتحانات تحویل نمایند.                                      
6- پاسخنامه بدون امضای دانشجو، مهر امتحانات و امضای مراقبین بدون اعتبار می باشد، بنابراین دانشجویان دقت نمایند برگه پاسخنامه آن ها مهر و امضاء شود.                                                                     
7- به همراه داشتن ماشین حساب در صورت نیاز برای هر دانشجو در زمان برگزاری امتحانات ضروری بوده و دانشجویان مجاز به جا به جا کردن ماشین حساب درزمان امتحان نمی باشند.                                               
9- تحت هیچ شرایطی دانشجویان اجازه برهم زدن نظم جلسه (جا به جایی صندلی ها و...) را ندارند و درصورت مشاهده تخلف مطابق مقررات برخورد خواهد شد.                                                                           
                                                                                                                                                       اداره آموزش
   
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود