امروز : دوشنبه سی و یکم شهریور 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
شنبه ششم خرداد 1391 ساعت 0:0 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90
تاریخ ایام هفته - ساعت 8-10 10:30-13 14-16:30 17-19:30
91/4/1 پنج شنبه برنامه سازی پیشرفته(کامپیوتر) مهندسی اینترنت(کامپیوتر) موازنه(پلیمر) فولاد1(عمران)
تئوری احتمال(صنایع) کنترل پروژه(صنایع) مدار الکتریکی1(برق) مدیریت مالی(صنایع)
برنامه نویسی(برق) الکترونیک2(برق) الکترونیک3(برق)  
استاتیک(عمران) سیالات(عمران) تحلیل1(عمران)  
زبان تخصصی(صنایع) ریاضی مهندسی(مکانیک)    
استاتیک(مکانیک)      
91/4/2 تعطیل رسمی (جمعه)
91/4/3 شنبه نظریه زبان(کامپیوتر) ریاضی2(1گروه) ریاضی 2(فیزیک مهندسی) تجزیه و تحلیل(برق)
کنترل دیجیتال(برق) ریاضی2(گروه5,6) ریاضی2(گروه3و4و11) هیدرولیک(عمران)
موجودی(صنایع) ریاضی2(گروه7و9) ریاضی2(گروه8و10و13)  
فولاد2(عمران) ریاضی 2(گروه12و14)    
مقاومت مصالح2(مکانیک)      
91/4/4 یک شنبه مدیریت منابع انسانی(صنایع) اصول مدیریت(صنایع) اصول طراحی واسط(کامپیوتر) بتن1(عمران)
آمارواحتمال(عمران) کنترل خطی(برق) مقاومت2(عمران)
آمار و احتمالات(کامپیوتر) شیمی عمومی(عمران)  
  ذخیره بازیابی(کامپیوتر)  
91/4/5 دو شنبه معماری کامپیوتر(کامپیوتر) ریاضی 1 مبانی کامپیوتر(کامپیوتر) سیستم عامل(کامپیوتر)
تحقیق1(صنایع) اصول حسابداری(صنایع)
بتن2(عمران) الکترونیک1(برق)
محاسبات عددی(مکانیک)  
91/4/6 سه شنبه طراحی الگوریتم(کامپیوتر) مدارمنطقی(کامپیوتر) اصول میکروکامپیوتر(برق) تحلیل2(عمران)
محیط زیست(عمران) آلودگی هوا(عمران) شبیه سازی(کامپیوتر)
شبیه سازی(صنایع) مدارمنطقی(برق)  
ترمودینامیک1(مکانیک)    
91/4/7 چهارشنبه مهندسی نرم2(کامپیوتر) معادلات(گروه4و5و12) معادلات(گروه7و8) پایگاه داده(کامپیوتر)
آمار مهندسی(صنایع) معادلات(گروه9و10) معادلات(1)
شیمی آلی(پلیمر) معادلات(گروه3و6) معادلات دیفرانسیل(فیزیک)
هیدرولوژی(عمران)   معادلات(گروه11)
ریاضی مهندسی(برق)    
مبانی برق(مکانیک)    
91/4/8 پنج شنبه انقلاب تنظیم خانواده تاریخ تفسیر نهج البلاغه
فارسی   تفسیر  قرآن
91/4/9 تعطیل رسمی (جمعه)
91/4/10 شنبه زبان تخصصی(کامپیوتر) طراحی و پیاده سازی(ک) اندازه گیری(برق) مهندسی پی(عمران)
بازار یابی(صنایع) مخابرات2(برق) اقتصاد مهندسی(صنایع)
دینامیک(عمران)    
دینامیک(مکانیک)    
91/4/11 یک شنبه الکترونیک1(برق) فیزیک2(گروه5و8) فیزیک2(گروه3و4) مدار2(برق)
ماشین2(برق) فیزیک2(گروه6و7) فیزیک2(گروه1) مکانیک خاک(عمران)
تحلیل سیستم(صنایع) فیزیک2(گروه10و12) فیزیک2(گروه9)  
مدار های الکترونیکی(کامپیوتر)   فیزیک 2(فیزیک)  
راهسازی(عمران)      
مکانیک سیالات1(مکانیک)      
91/4/12 دو شنبه سیگنال و سیستم(برق) ساختمان گسسته(کامپیوتر) زبان ماشین(کامپیوتر) روش تولید(صنایع)
مهندسی زلزله(عمران) الکترومغناطیس(برق) میدان و امواج(برق) روسازی(عمران)
مدیریت سیستم اطلاعات(صنایع) برنامه نویسی(عمران) تکنولوژی بتن(عمران)  
    اقتصاد2(صنایع)  
    روش های تولید(مکانیک)  
91/4/13 سه شنبه ساختمان داده(کامپیوتر) فیزیک 1 مدل سازی(کامپیوتر)  
ماشین1(برق)   الکترونیک صنعتی(برق)  
برنامه  نویسی(مکانیک)   اصول تصفیه(عمران)  
محاسبات عددی(صنایع)   طرحریزی(صنایع)  
بارگذاری(عمران)   شیمی2(فیزیک)  
    علم مواد(مکانیک)  
91/4/14 چهار شنبه زبان خارجه ترمودینامیک(پلیمر) اخلاق دفاع مقدس
اندیشه2 مقاومت1(مکانیک)
91/4/15 پنج شنبه تعطیل رسمی (ولادت با سعادت امام زمان عج)
این برنامه غیر قابل تغییر و صرفاً جهت اطلاع بوده و دانشجویان جهت اطلاع دقیق از برنامه امتحانی خود باید به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایند. 
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود