امروز : جمعه چهارم مهر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

برنامه ارائه شده نیمسال اول91-90 رشته مهندسی عمران
برنامه ارائه شده نیمسال اول 91-90 رشته مهندسی عمران
پنجشنبه سی ام تیر 1390 ساعت 9:58 ق ظ - توسط : مدیر پرتال


ورودی89 ورودی88  
توضیحات تعداد واحد نام درس ردیف توضیحات تعداد    واحد نام درس ردیف
اجباری   مقاومت مصالح 1 اجباری 3 تحلیل سازه2 1
اجباری   دینامیک 2 اجباری 3 سازه های بتنی 2
اجباری   مصالح ساختمانی 3 اجباری 3 سازه های فلزی 3
اجباری   محاسبات عددی 4 اجباری 2 راه سازی 4
اجباری   آمار واحتمال 5 اجباری 2 هیدرولیک 5
اجباری   نقشه برداری 6 اجباری 2 مهندس محیط زیست 6
اجباری   مهندسی محیط زیست 7 اجباری 2 هیدرولوزی 7
        اجباری 2 اقتصاد مهندسی 8
        اجباری 3 مقاومت مصالح 2 9
 
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود