امروز : یکشنبه هفدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
اطلاعیه- اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر استان قم
در راستای اجرای مفاد آیین نامه اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه­ها، بنیاد ملی نخبگان قصد دارد در یک فضای رقابتی از بین دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه­ها تعدادی را به عنوان نامزد دریافت جوایز تحصیلی انتخاب نماید. لذا از کلیه این دانشجویان خواهشمند است اطلاعات خود را در سامانه ثریا سایت بنیاد ملی نخبگان جهت شرکت در این رقابت بارگذاری نمایند (آخرین مهلت بارگذاری 94/7/20 است). آدرس سامانه ثریا: 

http://soraya.bmn.ir

 آیین نامه

اطلاعیه- اعطای جوایز تحصیلی به دانشجویان برتر استان قم

دوشنبه بیست و سوم شهریور 1394 ساعت 1:52 ب ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود