امروز : سه شنبه دوازدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
شماره صندلیهای حوزه های امتحانی

شماره صندلی

مکان امتحان

700-733، 205 -138 ،  1-84

آمفی تئاتر

700-733

راهرو کنار آمفی تئاتر(دانشجویان ارشد)

85-137 ،206-250

نمازخانه برادران

251-270،  333-352

کلاس 101

271-292 ،  353-368

کلاس 103

293-313 ، 369-388

کلاس 104

402-389 و 332-314

کلاس105

507-496 و 403-414

کلاس411

518-508 و 415-427

کلاس 412

529-519 و 438-428

کلاس421

540-530 و 450-439

کلاس 422

550-541 و 461-451

کلاس 423

561-551 و 473-462

کلاس 424

572-562 و 485-474

کلاس 425

583-573 و 495-486

کلاس426

شماره صندلیهای حوزه های امتحانی

یکشنبه بیست و چهارم خرداد 1394 ساعت 8:10 ق ظ
قوانین و مقررات آموزشی
متقاضیان میهمانی و انتقالی
از تاریخ اول اردیبهشت ماه لغایت 31 اردیبهشت برای سال تحصیلی پیش رو( دو نیمسال اول و دوم) از طریق سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان اقدام نماید. ( ماده 12 اصلاحی مورخ 91/02/03شماره 19718/4/41). در صورت موافقت دانشگاه مبدأ و مقصد که از طریق سایت صورت می پذیرد امکان پذیر است.
حذف ترم
در شرایط خاص با درخواست کتبی دانشجو و تأیید اداره آموزش دانشگاه حداکثر سه هفته قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.( تبصره 2 ماده 17 شیوه نامه اجرایی)
حذف اضطراری(تکدرس)
دانشجو مجاز است یک درس( غیر عملی و غیر کارگاهی) در تاریخ اعلام شده، به شرط آنکه اولاً تعداد واحد به زیر 12 واحد کاهش نیابد، ثانیاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 16/3 جلسات نباشد (ماده 17 آیین نامه مصوب جلسه 859 مورخ 1393/12/16 شیوه نامه اجرایی)
تغییر رشته یا گرایش در همین دانشگاه
دانشجویان کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان " موسسه" تغییر رشته یا گرایش دهند.
الف- وجود رشته یا گرایش مورد تقاضا دانشجو در همان مؤسسه
ب- کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در مؤسسه ( در سال پذیرش)
ج- امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقیمانده
د- موافقت گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی مؤسسه
تبصره: دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد.( ماده 23 آیین نامه مصوب جلسه 859 مورخ 1393/12/16)- تاریخ درخواست جهت نیمسال اول: نیمه اول آذر ماه و در نیمسال دوم: نیمه اول اردیبهشت ماه
مرخصی
دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. ( ماده 20 آیین نامه مصوب جلسه 859 مورخ 1393/12/16)- تاریخ درخواست جهت نیمسال اول: نیمه اول مرداد ماه و در نیمسال دوم: نیمه اول دی ماه
 

قوانین و مقررات آموزشی

یکشنبه دهم خرداد 1394 ساعت 3:51 ب ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود