امروز : یکشنبه هفدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی94-95 مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد

14 / 11 / 94    الی   10 / 11 / 94

انتخاب واحد

94 / 11 / 17

شروع کلاسها

03 / 12 / 94    الی   01 / 12 /94

حذف و اضافه

29/ 02 /95    الی    25 / 02 / 95

حذف اضطراری

21/ 03 / 95    الی      08 / 03/ 95

ارزشیابی

95 / 03 / 19

پایان کلاس

15 /04 / 95   الی  22 /03 / 95

شروع امتحانات

زمان بندی انتخاب واحد کلیه مقطع تحصیلی

94 /11 /10

تمامی ورودی های کارشناسی ارشد

94 / 11/11

ورودی های 91 و ماقبل مقطع کارشناسی

94 / 11 / 12

ورودی های 92 مقطع کارشناسی

94 / 11 / 13

ورودی های 93 و 94 مقطع کارشناسی

94/ 11 / 14

کلیه ورودی های کارشناسی وکارشناسی ارشد

زمان بندی حذف و اضافه

94 / 12 / 01

ورودی های 91 و ماقبل

94 / 12 / 02

ورودی های 92

94 / 12 / 03

ورودی های 93 و 94

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

دوشنبه پنجم بهمن 1394 ساعت 3:0 ب ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود