امروز : یکشنبه هفدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
تذکرات مهم حذف و اضافه

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به  پایان زمان انتخاب واحد توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماییم.

  1. با توجه به حذف برخی کلاس ها و تغییر ساعت معدودی از دروس حتماً برنامه هفتگی خود را از طریق پورتال از نظر (دروس اخذ شده، ساعت کلاس وبرنامه امتحانی) بازبینی نموده و در صورت اشکال، در زمان حذف و اضافه آن را اصلاح نمایید.لازم به ذکر است از آنجاییکه پس از زمان حذف و اضافه تغییر دروس اخذ شده، برنامه کلاسی و امتحانی تقریباً غیرممکن است از دانشجویان عزیز درخواست می شود کمال دقت را در زمان حذف و اضافه بعمل آورند.
  2. پس از حذف و اضافه تاییدیه ترم خود را از طریق پورتال چاپ و پس از تایید مدیر محترم گروه، آن را تحویل اداره آموزش نمایید.

3- از آنجاییکه مسئولیت رعایت پیش نیاز و تداخل ساعتی با دانشجویان می باشد. چنانچه با توجه به سرفصل ارائه شده توسط گروههای آموزشی مغایرتی از نظر رعایت پیش نیاز وجود دارد و یا بیش از یک درس از دروس معارف اخذ شده است، در زمان حذف واضافه نسبت به اصلاح دروس اقدام شود. بدیهی است در غیر اینصورت دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال دروس انتخابی دانشجو نخواهد داشت.

       4-برنامه زمانی حذف و اضافه به شرح ذیل می باشد.

روز اول یکشنبه 91/7/9 ساعت 8 الی 23

      روز دوم دو شنبه 91/7/10 ساعت 8 الی 23

      5-چنانچه دانشجویی در یک درس پیش نیاز، نمره قبولی را کسب نکرده و قصد دارد در نیمسال بعد آن درس را با درس وابسته به صورت همنیاز اخذ نماید، مطابق مصوبه شورای آموزشی می‌بایست به گروه آموزشی خود مراجعه کرده و درصورت تصویب شورای آموزشی گروه، فرم مربوطه را به آموزش ارائه دهد تا امکان اخذ آن دروس در زمان حذف و اضافه فراهم شود. لازم به ذکر است این‌دسته از دانشجویان در زمان انتخاب واحد، مجاز به اخذ درس وابسته نیستند.

      6 - مسئولیت رعایت سقف واحد مجاز، پیش‌نیاز و هم‌نیاز دروس با دانشجو بوده و هیچ دلیلی (مانند ارائه شدن در پورتال و ..... ) درخصوص عدم رعایت این موارد پذیرفته نمی‌باشد. مطابق آئین‌نامه در این‌گونه موارد نسبت به حذف دروس اقدام خواهد شد.

     7- دروس معارف می‌بایست به شرح ذیل اخذ گردد:

1- دانشجویان کلیه رشته‌های مقاطع کارشناسی پیوسته، در مجموع گرایش‌های پنج گانه، ملزم به اخذ 12 واحد از  32 واحد پیشنهادی به شرح ذیل هستند:

الف) از 8 واحد پیشنهادی درگرایش مبانی نظری اسلام 4 واحد ( دو درس )

ب) از 8 واحد پیشنهادی درگرایش اخلاق اسلامی 2 واحد ( یک درس )

ج) از 6 واحد پیشنهادی در گرایش انقلاب اسلامی 2 واحد ( یک درس )

د) از 4 واحد پیشنهادی در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی 2 واحد ( یک درس )

ه) از4 واحد پیشنهادی درگرایش آشنایی با منابع اسلامی 2  واحد ( یک درس )

گرایش‌ها، عناوین و کد درس‌های معارف اسلامی

واحد

ساعت تدریس

ردیف

گرایش

نام درس

نظری

عملی

جمع

1

معارف 1و2                   مبانی نظری اسلام     4واحد                           (64 ساعت نظری)

اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)

2

32

-

32

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

2

32

-

32

انسان در اسلام

2

32

-

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام (بحث های مربوط به حقوق بشر)

2

32

-

32

2

اخلاق اسلامی           2 واحد                         ( 32 ساعت نظری)

فلسفه اخلاق(باتکیه برمباحث تربیتی)

2

32

-

32

اخلاق اسلامی(مبانی ومفاهیم)

2

32

-

32

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

2

32

-

32

عرفان عملی دراسلام

2

32

-

32

3

انقلاب اسلامی                 2واحد (32 ساعت نظری)

انقلاب اسلامی ایران

2

32

-

32

آشنایی با قانون اساسی

2

32

-

32

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

32

-

32

4

تاریخ وتمدن اسلامی          2واحد (32 ساعت نظری)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

-

32

تاریخ امامت

2

32

-

32

5

آشنایی با منابع اسلامی متون (متون) 2واحد              (32ساعت نظری)

تفسیرموضوعی قرآن

2

32

-

32

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

2

32

-

32

 

2-  دانشجویان در هر ترم ( به استثناء ترم آخر ) فقط مجاز به اخذ یک درس از مجموعه دروس معارف هستند و در صورت اخذ بیش از یک درس کلیه مسئولیت آن متوجه دانشجو خواهد بود.

تذکرات مهم حذف و اضافه

چهارشنبه پنجم مهر 1391 ساعت 0:0 ق ظ
قوانین حذف پزشکی

حذف پزشکی فقط با شرایط ذیل در شورای آموزشی قابل طرح  می باشد.

الف)تایید استاد ودرس مبنی بر انجام تکالیف کلاسی وحضور کامل در زمان کلاسها در طول نیمسال تحصیلی .

ب)ارائه مدارک بستری وترخیص بیمارستان.

پ)درمواردی غیر از بستری بیمارستان حضور دانشجویان در زمان امتحان وتاًیید پزشک معتمد دانشگاه الزامی است .

ت)در صورت تکمیل مدارک فوق تصمیم گیری  نهایی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه میباشد.

قوانین حذف پزشکی

چهارشنبه پنجم مهر 1391 ساعت 0:0 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود