امروز : چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی قم
                                   قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
 

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 91 - 1390
 
    
ثبت نام دوشنبه 14/6/90الی چهارشنبه 16/6/90
شروع کلاسها شنبه 1/7/90
حذف تک درس شنبه 9/7/90و پنجشنبه 17/9/90
پایان کلاسها پنجشنبه 22/10/90
امتحانات پایان ترم یکشنبه25/10/90  الی شنبه 08/11/90
 
 
 
 
 

تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی قم

چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ساعت 5:14 ق ظ
تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 91 - 1390
                                   قابل توجه دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
    

 
تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 91 - 1390
ثبت نام  شنبه و15/11/90 الی دوشنبه 17/11/90
شروع کلاسها یکشنبه 23/11/90
حذف اضافه دوشنبه 8/12/90 الی  چهارشنبه 10/12/90
حذف تک درس (اضطراری) یکشنبه 24/2/91
پایان کلاسها یکشنبه 28/3/91
هفته برگزاری کلاسهای تکمیلی یکشنبه28/3/91 الی یکشنبه 4/4/91
امتحانات دوشنبه 5/4/91 الی شنبه17/4/91
 
 
 

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 91 - 1390

چهارشنبه بیست و سوم آذر 1390 ساعت 5:11 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود