امروز : چهارشنبه سیزدهم اسفند 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور آموزشی

RSS
تذکرات لازم درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم 91 - 1390

 

تذکرات لازم درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم 91 - 1390

دانشجویان شباته جهت انتخاب واحد ابتدا فیش واریزی علی الحساب شهریه خود را به امور مالی تحویل داده تا بتوانند انتخاب واحد نمایند.

1-- خواهشمنداست طبق زمان‌بندی ذیل جهت انتخاب واحد به پورتال خود مراجعه نمائید.

عصر: 12 ظهر لغایت 23 شب

صبح: 1 بامداد لغایت 12 ظهر

ایام

دانشجویان رشته‌های برق و صنایع ورودی89

دانشجویان ورودی 87 و 88

90/11/15

دانشجویان رشته‌های مکانیک، کامپیوتر و فیزیک مهندسی ورودی 90

سایر رشته های 89

90/11/16

دانشجویان  رشته های پلیمر، صنایع و عمران ورودی90

دانشجویان رشته برق ورودی 90

90/11/17

کلیه رشته ها

90/11/18

 

2- دانشجویان عزیز دوره شبانه جهت انتخاب واحد باید ابتدا فیش واریزی علی‌الحساب شهریه خود را به امور مالی تحویل داده تا بتوانند انتخاب واحد نمایند.

3- در زمان انتخاب واحد کمال دقت را به‌عمل آورید. زیرا در زمان حذف و اضافه امکان تغییر بیش از دو درس وجود ندارد.

4- چنانچه به دلیلی نمرات بعضی از دروس شما در ترم اول مشخص نشده، ولی احتمال قبولی درآن درس را می‌دهید، با فرض قبولی در آن دروس انتخاب واحد نمائید.    

5- درس آشنایی با مبانی دفاع مقدس به ارزش دو واحد نظری برای کلیه دانشجویان به عنوان درس اختیاری دوره محسوب می‌شود.

6- چنانچه دانشجویی در یک درس پیش نیاز، نمره قبولی را کسب نکرده و قصد دارد در نیمسال بعد آن درس را با درس وابسته به صورت همنیاز اخذ نماید، مطابق مصوبه شورای آموزشی می‌بایست به گروه آموزشی خود مراجعه کرده و درصورت تصویب شورای آموزشی گروه، فرم مربوطه را به آموزش ارائه دهد تا امکان اخذ آن دروس در زمان حذف و اضافه فراهم شود. لازم به ذکر است این‌دسته از دانشجویان در زمان انتخاب واحد، مجاز به اخذ درس وابسته نیستند.

7- مسئولیت رعایت سقف واحد مجاز، پیش‌نیاز و هم‌نیاز دروس با دانشجو بوده و هیچ دلیلی (مانند ارائه شدن در پورتال و ..... ) درخصوص عدم رعایت این موارد پذیرفته نمی‌باشد. مطابق آئین‌نامه در این‌گونه موارد نسبت به حذف دروس اقدام خواهد شد.

8- دروس معارف می‌بایست به شرح ذیل اخذ گردد:

  1. 1- دانشجویان کلیه رشته‌های مقاطع کارشناسی پیوسته، در مجموع گرایش‌های پنج گانه، ملزم به اخذ 12 واحد از  32 واحد پیشنهادی به شرح ذیل هستند:

الف) از 8 واحد پیشنهادی درگرایش مبانی نظری اسلام 4 واحد ( دو درس )

ب) از 8 واحد پیشنهادی درگرایش اخلاق اسلامی 2 واحد ( یک درس )

ج) از 6 واحد پیشنهادی در گرایش انقلاب اسلامی 2 واحد ( یک درس )

د) از 4 واحد پیشنهادی در گرایش تاریخ و تمدن اسلامی 2 واحد ( یک درس )

گرایش‌ها، عناوین و کد درس‌های معارف اسلامی

واحد

ساعت تدریس

ردیف

گرایش

نام درس

نظری

عملی

جمع

1

معارف 1و2                   مبانی نظری اسلام     4واحد                           (64 ساعت نظری)

اندیشه اسلامی 1(مبدا و معاد)

2

32

-

32

اندیشه اسلامی 2(نبوت و امامت)

2

32

-

32

انسان در اسلام

2

32

-

32

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام (بحث های مربوط به حقوق بشر)

2

32

-

32

2

اخلاق اسلامی                  2 واحد                         ( 32 ساعت نظری)

فلسفه اخلاق(باتکیه برمباحث تربیتی)

2

32

-

32

اخلاق اسلامی(مبانی ومفاهیم)

2

32

-

32

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

2

32

-

32

عرفان عملی دراسلام

2

32

-

32

3

انقلاب اسلامی                 2واحد (32 ساعت نظری)

انقلاب اسلامی ایران

2

32

-

32

آشنایی با قانون اساسی

2

32

-

32

اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

2

32

-

32

4

تاریخ وتمدن اسلامی          2واحد (32 ساعت نظری)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

2

32

-

32

تاریخ امامت

2

32

-

32

5

آشنایی با منابع اسلامی متون (متون) 2واحد              (32ساعت نظری)

تفسیرموضوعی قرآن

2

32

-

32

تفسیرموضوعی نهج البلاغه

2

32

-

32

 

ها) از4 واحد پیشنهادی درگرایش آشنایی با منابع اسلامی 2  واحد ( یک درس )

  1. 2-  دانشجویان در هر ترم ( به استثناء ترم آخر ) فقط مجاز به اخذ یک درس از مجموعه دروس معارف هستند و در صورت اخذ بیش از یک درس کلیه مسئولیت آن متوجه دانشجو خواهد بود.

                                        

تذکرات لازم درخصوص انتخاب واحد نیمسال دوم 91 - 1390

چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390 ساعت 0:0 ق ظ
ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود