امروز : دوشنبه بیست و پنجم تیر 1403
اخبار

اخبار


اخبار امور اداری و مالی

RSS
اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی سال تحصیلی 99-1398
 قابل توجه همکارانی که مایلند از خدمات بیمه تکمیلی استفاده کنند:
کلیه افرادی که در دوره قبلی 97-98 دارای بیمه تکمیلی بودند و مایل به عضویت در دوره جدید نیز هستند می بایست فرم ثبت نام را تکمیل نمایند. ( عضویت سال گذشته دلیلی بر تمدید آن نمیباشد و کارکنان متقاضی اقدامات لازم را برای دوره جدید انجام دهند.)
* شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی، بیمه معلم می باشد.
روش ثبت نام 
*همکاران متقاضی می توانند فرم  ثبت نام  را دریافت و پس از تکمیل فایل اکسل حداکثر تا تاریخ 98/08/27  از طریق سامانه erp به آقای احمد احمدآبادی ارجاع نمایند.
با توجه به هماهنگی های صورت پذیرفته دسترسی کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان محترم در سامانه erp به آقای احمدآبادی فراهم گردیده است.
  1. بیمه شدگان اصلی عبارتند از کارکنان شاغل و تمام وقت دانشگاه اعم از رسمی،پیمانی، قراردادی و شرکتی می باشد.
  2. بیمه طرف قرارداد از تاریخ 1398/08/01 لغایت 1399/07/30 شرکت بیمه معلم با حق بیمه ماهیانه هر نفر مبلغ 570.000 ریال با تعهدات پیوست می باشد.
  3. حق بیمه افراد با سن 61 تا 70 سال 855.000 ریال و برای بالاتر از 70 سال 1.140.000 ریال و افراد غیر تحت تکفل دو برابر حق بیمه می باشد.
  4. پنجاه درصد حق بیمه بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل اعضای هیات علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی طبق سنوات گذشته در صورت تامین اعتبار از طریق رفاهیات توسط دانشگاه پرداخت می گردد.
  5.  دوران انتظار برای پوشش زایمان 9 ماه و برای گروه بیماریهای مزمن 3 ماه خواهد بود. بدیهی است افرادی که درسال گذشته نزد سایر شرکتهای بیمه بازرگانی تحت پوشش بوده اند درصورت ارائه مدارک مستند و تائید شده توسط بیمه گر قبلی فاقد دوران انتظار خواهند بود.
  6. تصویر قرارداد پیوست نامه می باشد.
  7. شماره شبای حساب ترجیحا بانک ملی یا ملت باشد. 
فایل ها:
قرارداد بیمه تکمیلی
فایل ثبت نام

 

اطلاعیه بیمه درمان تکمیلی سال تحصیلی 99-1398

چهارشنبه بیست و دوم آبان 1398 ساعت 9:34 ق ظ