امروز : سه شنبه یازدهم آذر 1399
اخبار

اخبار


اخبار امور فرهنگی

اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات انجمن علمی کامپیوتر
سه شنبه بیست و نهم مهر 1399 ساعت 8:36 ق ظ - توسط : امور فرهنگی


 
انتخابات انجمن علمی کامپیوتر روز پنج شنبه مورخ99/08/01 از ساعت ۹ تا ۲۴ در سامانه Lms برگزار خواهد شد.

اسامی نهایی کاندیداهای انجمن کامپیوتر

امید امینی -۹۷
حسین بهرامی تمتاج -۹۸
حسین عربی آشتیانی -۹۸
امین نعمتی اردهایی -۹۸
هادی حسینی کاشانی -۹۸
مهدی نیک نژاد -۹۸
غزاله حمزه -۹۷
امیر ارجمندیان -۹۸

@csa_qut

ورود کاربران
ثبت نام بازنشانی رمز ورود